Na přehled všech aktualit
News
Červen 2016

How to understand symbolism on laundry

Phew, another tricky topic for fighting dirty laundry. Soiled t-shirts, trousers and blankets, beware, we know how to deal with you.
Sit back and take the first piece of laundry. Of course you can read the labels before the laundry is dirty, reading will certainly be more pleasant.
Sit back and take the first piece of laundry. Of course you can read the labels before the laundry is dirty, reading will certainly be more pleasant.
Symbolika-pradla-x
Let’s begin with the most difficult piece – don’t use our washing machines to wash laundry marked with this symbol. This is a fabric that is not suitable for washing in water, it could be damaged. Take it to a drycleaner’s.
Symbolika-pradla-x
Začneme nejtěžším kouskem – prádlo označené tímto symbolem do našich praček nedávejte. Jedná se o textilii, která není vhodná pro praní ve vodě, mohla by se poškodit. Tu raději odneste do chemické čistírny.
Symbolika-pradla-rucni-praniSymbolika-pradla-teplomer
For laundry that is marked with a hand in a tub select a program for hand washing in cold water –our washing machinehas a symbol of a tub without temperature with a thermometer. . This can be, for example, luxurious fabric lingerie. Our washing machines will wash this type of laundry with a special care, very gently, yet efficiently.
Symbolika-pradla-rucni-praniSymbolika-pradla-teplomer
Na prádlo označené symbolem ruky ve vaničce zvolte program pro ruční praní se studenou vodou – na našich pračkách vanička bez teploty s teploměrem. Často se jedná např. o spodní prádlo z luxusních textilií. Takovéto prádlo perou naše pračky se zvláštní péčí, velmi jemně, ale přesto účinně.
Symbolika-pradla-30
For laundry with this symbol, select a program with a similar symbol on our washing machines. It is a delicate laundry with a maximum temperature 30°C.
Symbolika-pradla-30
Na prádlo s tímto symbolem zvolte program s obdobným symbolem na našich pračkách. Jedná se o praní jemného prádla s maximální teplotou 30°C.
Symbolika-pradla-40
Use this particular symbol when washing colored laundry at temperatures up to 40°C. Often this is a cotton, polyester, mixed fibers, etc. This laundry is not washable at higher temperatures – often there is print, embroidery, etc. Those could be damaged by a higher temperature.
Symbolika-pradla-40
Na tento symbol perte zejména barevné prádlo s teplotou do 40°C. Často se jedná o bavlněné prádlo, z polyesteru, smíšených vláken atp. Toto prádlo není vhodné prát na vyšší teplotu – často je s potiskem, výšivkou atp., kterým by vyšší teplota uškodila.
Symbolika-pradla-60b
And here we have another program for colored laundry, but suitable to wash up to 60°C. Use it to wash delicates on a lower spin.
Symbolika-pradla-60b
Tento symbol vyžaduje program vhodný pro nemačkavé barevné prádlo, vhodné až do 60 °C. U nás vyperete jemné prádlo s nižším stupněm odstředění.
Symbolika-pradla-60a
And here we have another symbol for standard colored laundry suitable up to 60°C. This laundry will be washed at maximum spin-drying. Laundry is often made of cotton, polyester, mixed fibers.
Symbolika-pradla-60a
A zde máme další symbol pro standardní barevné prádlo vhodné až do 60°C. Toto prádlo u nás vyperete s maximálním stupněm odstředění. Jedná se o prádlo vyrobené například z bavlny, polyesteru a smíšených vláken.
Symbolika-pradla-90
At the Speed Queen, we use professional detergent, fabric softener and a natural based disinfectant, everything with maximum efficiency. Laundry does not need to be boiled. The program is therefore set to 60°C.
Symbolika-pradla-90
Ve Speed Queen používáme profesionální prací prostředek, aviváž a také dezinfekční přípravek na přírodní bázi vše s maximální účinností. Prádlo tak není nutné vyvářet. Pro tento symbol u nás zvolte program na 60°C.

You see, it is easy. Our washing machines speak the same language of symbolism as your laundry. And if you are still not sure there will be staff available to help during the initial period after opening Speed Queen laundry. Or you can always contact us.

You see, it is easy. Our washing machines speak the same language of symbolism as your laundry. And if you are still not sure there will be staff available to help during the initial period after opening Speed Queen laundry. Or you can always contact us.